Atirem no Pianista  (Tirez sur le Pianiste) - François Truffaut, 1960

Post Notes

  1. filmeslegendados reblogged this from smoking-cinema
  2. vincosnaalma reblogged this from ialreadyknowyoubyheart
  3. missholzleitner reblogged this from smoking-cinema
  4. ialreadyknowyoubyheart reblogged this from smoking-cinema
  5. aheartincoldground reblogged this from smoking-cinema
  6. smoking-cinema posted this